آر اف ترجمه مخفف عبارت فرکانس رادیوئی است . مزایای این تکنولوژی جهت  افزایش سرعت و دقت در کلیه فرآیندهائی که نیاز به شناسائی دارد به حدی است که امروزه بسیاری از کمپانی ها و سازمان های دولتی و خصوصی در سرتاسر دنیا اقدام به انجام پروژه های بزرگ جهت بهره گیری از این تکنولوژی جهت تسریع و بهبود فرآیندهای خویش را دارند. 

 

 

کلید هوشمند  چند منظوره:

هردکمه بر روی کلید هوشمند دارای سه ویزگی است که هر ویژگی متناظر با یک عملکرد می باشد.این ویژگیعبارتند از:

-ویژگی روشن /خاموش

در صورتی که دکمه ای دارای ویزگی روشن/خاموش باشد آن دکمه می تواند همانند یک کلید معمولی به طور مستقیم چراغ های متصل به خود را روشن یا خاموش کند

-ویژگی کنترل دوطرفه

کلید های هوشمند که دارای ویزگی کنترل دوطرفه هستند می توانند سایر کلید های هوشمند با ویژگی روشن /خاموش را به طور هماهنگ کنترل کند.

-ویژگی سناریو

در صورتی که دکمه ای دارای ویژگی سناریو باشد آن دکمه می تواند سایر کلید های هوشمند از جمله روشنایی پرده و پنکه را به حالتی از قبل تعریف شده تغییر وضعیت دهد این ویزگی باعث افزایش مطلوبین محیط منزل از طریق اجرای سناریوهای روشناییی از پیش تعیین شده می گردد.

 

 

سیستم RF کنترل دستگاههایی از قبیل دیمر هوشمند ,پریز هوشمند,دستگاه ریموت کنترل,پنل مرکزی هوشمند,آیفون تصویری و .... را پوشش میدهد که در ادامه به این محصولات و کنترل آنها توسط سیستم RF می پردازیم.